Over

“De draak schreeuwde het uit van onder de oude mispelboom. ‘Gelre! Gelre!’ riep hij. Voor een lange tijd had hij de dorpen en gebieden in de buurt geteisterd, maar nu waren er twee broers die weerstand boden. Lupold en Wichard, zonen van Otto, heer van Pont gingen onderweg om het beest te verslaan. Uiteindelijk lukte hen dit en op de plek waar ze de draak doodde stichtte zij een slot wat zij toepasselijk ‘Gelre’ noemden.”

Dit is een stuk uit de zogeheten Wichardsage. Het vertelt over een 9e-eeuwse gebeurtenis die aan de basis lag voor wat later Gelre zou worden en nog later Gelderland. Maar wat lag er eigenlijk in dit gebied in de 9e eeuw, de tijd na Karel de Grote en voordat Gelre ontstond? Het antwoord daarop is simpel gezegd Hamaland, maar het begrip Hamaland is complexer als dat het in eerste instantie wellicht lijkt. De meeste mensen kennen het begrip Hamaland wellicht alleen van de Hamaland fietsroute van de ANWB, maar er schuilt nog veel meer achter dit gebied dan over het algemeen bekend is.

De Sint-Vituskerk te Hoch-Elten. De locatie waar grote delen van het verhaal van Hamaland zich afspeelden.

De geschiedenis en de verhalen rondom Hamaland zijn, zoals hiervoor al duidelijk werd, dus nog erg onbekend. Ook wordt het belang van Hamaland in de geschiedenis van Gelderland, Nederland en andere gebieden nog niet optimaal ingezien. Met dit documentaire project trachten wij hier dan ook verandering in te brengen. Onze doelstelling is het om een documentaire te maken die de geschiedenis en de gebeurtenissen rondom Hamaland aan het licht brengen. Door middel van interviews met experts, locatie opnames van het voormalige Hamaland, cinematografische verbeeldingen en het bekijken van verschillende contemporaine bronnen zullen we de geschiedenis van Hamaland zo levendig en educatief mogelijk in beeld brengen. Door het verhaal op een zo educatief en levendig mogelijke manier weer te geven, nemen we de kijker mee op een vogelvlucht door de gebeurtenissen, locaties en personen die van belang waren in Hamaland.

Stichting past Present

De Stichting Past Present werd in februari 2020 opgericht met als voornaamste doel om diepgaande, onbekende en lokale stukken geschiedenis een platform te bieden op het vlak van audiovisuele media. De behoefte om de verhalen achter bepaalde ontwikkelingen, gebeurtenissen of locaties te weten is iets mens eigen. Het onderzoeken en publiceren van deze verhalen in de vorm van audiovisuele media is dan ook de plek die stichting inneemt in dit landschap.

Het huidige bestuur van de Stichting Past Present bestaat uit de volgende personen:

  • Voorzitter: Thomas Wijnands (rechts)
  • Secretaris: Gerben Zweers (midden)
  • Penningmeester: Mats Uiterwijk (links)